Systemisch werk gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving en relaties. 

Systemisch werk is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert.

Systemisch werk kan leiden tot inzicht, acceptatie en een sleutel tot oplossingen. 

Vanuit symptomen op het persoonlijk vlak (bijvoorbeeld angsten, doelen niet halen, relatieproblemen, etc.) wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk, waardoor de energie weer kan stromen. Mensen komen weer in hun kracht en het systeem kan herstellen door een gezonde plek voor alle leden te vinden.

Systemisch werk is toepasbaar bij vele mentale problematiek en beperkingen. Soms ook bij fysieke belemmeringen waarbij de oorzaak mogelijk in de psyche ligt.

Systemisch werk is bij uitstek een methodiek die werkt op het niveau van bewustwording. 

Systemisch werk is een oplossingsgerichte methode waarvan de oorsprong ligt bij de systemische familietherapie. 

Systemisch werk heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken.