Mindfulness oftewel aandachtgerichte therapie leert je de aandacht te richten op het Hier en Nu. Daardoor heb je minder de gelegenheid om situaties met gedachten erger te maken, bijv. door te piekeren over de gevolgen die iets zou kunnen hebben.

Mindfulness leert je ook dat je niet samenvalt met de emoties die je op een bepaald moment beleeft. In plaats van te reageren op een  ingesleten negatieve manier, leer je vanuit innerlijke rust adequaat en positief te reageren op een situatie.

Bij mindfulness mogen alle gedachten er zijn, ook de negatieve. Het verschil is dat je leert de aandacht anders te richten, zodat negatieve gedachten niet gaan overheersen.

Mindfulness is goed voor mensen die blijven piekeren over het verleden of tobben over de toekomst. Mensen kunnen zo in beslag genomen worden door hun verleden of de toekomst dat ze vergeten om in het hier en nu te leven. Ze zitten in het hoofd ipv in verbinding met het zelf.

Onderzoeken tonen aan dat mindfulness positieve veranderingen teweeg brengt bij een grote hoeveelheid verschillende psychische stoornissen en een risico op terugval in een depressie duidelijk kan verminderen.

Mindfulness is o.a.  geschikt bij depressies, angstklachten, eetstoornissen, concentratieproblemen, een vol hoofd, stress, uit verbinding zijn met het zelf, enz...