Wanneer disfunctionele denk- en gedragspatronen hardnekkig zijn, liggen er vaak " schema's " aan ten grondslag.

Deze schema's zijn overtuigingen en gevoelens die men aangenomen heeft. Schema's ontstaan in de kindertijd en breiden zich daarna uit. Schema's houden zichzelf in stand en bieden sterke weerstand tegen verandering. Traditionele therapieën blijken dan ook doorgaans te beperkt om die schema's omver te werpen.

Schematherapie is een geïntegreerde therapeutische benadering waarin elementen uit de cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische methodieken, hechtings- en gestallt-modellen met elkaar worden gecombineerd. Deze therapie is erop gericht schema's te herkennen en te doorbreken. Het is een effectieve behandeling voor een breed scala aan problemen, zelfs bij mensen die immuun voor behandeling lijken.

Voor behandeling van lastige, chronische, langdurige schema's en patronen.