Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van psychotherapie. Samen met de therapeut wordt gekeken hoe "foute" denkgewoonten zijn ontstaan en hoe die door middel van training tot nieuwer en positiever gedrag kunnen leiden.

CGT beïnvloed de manier van denken en interpreteren, als diens manier van doen en laten.

CGT is geschikt voor mensen met depressieve klachten, angstklachten, trauma's, eetstoornissen, verslaving, emotionele problemen, persoonlijkheidsstoornissen, PTSS.