Veel mensen komen steeds in een terugkerende innerlijke strijd met zichzelf terecht. Daadwerkelijk stappen ondernemen naar een waardevol, liefdevol en verbindend  leven is moeilijk. Meestal wordt er gekozen voor de makkelijkste weg van uitstellen en vermijden.

Dat is echt heel jammer...

Ik bied je de oplossing voor jou problemen.

Samen bekijken we eerst hoe "verkeerde " denkgewoonten zijn ontstaan, en hoe die door middel van mijn begeleiding tot nieuwer en positiever gedrag leiden. Dit beïnvloed namelijk de manier van denken en interpreteren, alsook je manier van doen en laten.

In plaats van te reageren op een "ingesleten " negatieve manier, leer je vanuit innerlijke rust positief te reageren op een situatie.

Alle gedachten mogen er zijn, ook de negatieve. Het verschil is dat je je aandacht anders zult toeleggen, zodat negatieve gedachten en gevoelens niet gaan overheersen.

Wanneer disfunctionele denk-en gedragspatronen hardnekkig zijn, liggen er vaak zogenaamde valkuilen aan ten grondslag. Valkuilen houden zichzelf in stand en bieden sterke weerstand tegen verandering. Traditionele therapieën blijken doorgaans te beperkt om die valkuilen omver te werpen. Ik weet deze valkuilen te onderkennen en te doorbreken, zelfs bij mensen die immuun voor behandeling lijken....

Er is ook ruimte voor rouw en verlies binnen mijn praktijk. Dit doen we niet door ons te richten op het verwerken, loslaten en afscheid nemen, maar door het verlies op een betekenisvolle manier te integreren in jou identiteit en levensverhaal.

Wanneer je te maken hebt met belastende thema's op het gebied van familie, werk en gezondheid, maken we deze thema's bewust, zodat we ze kunnen oplossen. 

 

* 24/7 bereikbaar in een coach-programma.