Aandachtgerichte therapie...

Mindfulness leert je aandacht te richten op het hier en nu.

Het grote voordeel is dat je daardoor minder gelegenheid hebt om situaties met gedachten erger te maken, bijv. door te piekeren over de gevolgen die iets zou kunnen hebben.

Mindfulness leert ook dat je niet samenvalt met emoties die je op een bepaald moment beleeft. In plaats van te reageren op een " ingesleten " negatieve manier, leer je vanuit innerlijke rust positief te reageren op een situatie.

Bij mindfulness mogen alle gedachten er zijn, ook de negatieve. Het verschil is dat je leert de aandacht anders te richten, zodat negatieve gedachten niet gaan overheersen.

Mindfulness helpt bij mensen die piekeren over het verleden of over de toekomst. Mensen kunnen zo in beslag genomen worden door hun verleden of de toekomst, dat ze vergeten om in het hier en nu te leven.

Onderzoeken tonen aan dat mindfulness positieve veranderingen teweeg brengt bij een grote hoeveelheid verschillende psychische problemen en medische condities, en wijst ook uit dat het risico op terugval in depressie duidelijk kan verminderen.