Wanneer disfunctionele denk-en gedragspatronen hardnekkig zijn, liggen er vaak zogenaamde " schema's " aan ten grondslag.

Dit zijn belangrijke overtuigingen en gevoelens die je aanneemt zonder je daarover vragen te stellen. Schema's ontstaan in de kindertijd en breiden zich daarna uit. Schema's houden zichzelf in stand en bieden sterke weerstand tegen verandering. Traditionele therapieën blijken doorgaans te beperkt om die schema's omver te werpen.

Schematherapie is een geïntegreerde therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtingsmodellen en gestallt-modellen met elkaar worden gecombineerd.

Deze therapie is erop gericht schema's te onderkennen en doorbreken. Het is een effectieve behandeling voor een breed scala aan klinische problemen, zelfs bij mensen die immuun voor behandeling lijken...

Voor de behandeling van lastige, chronische, langdurige schema's en patronen.