Vaak worden mensen in rouw overstelpt met goed bedoelde adviezen over hoe ze hun verlies moeten verwerken.

Die verwerkingsstrategie legt een grote druk op mensen die in een rouwperiode zitten. Veel mensen zijn dan ook gericht op het helpen loslaten en afscheid nemen, waardoor er weinig ruimte is voor het verlies en rouwen zelf.

Nieuwe inzichten over rouw en verlies laten een andere benadering zien. In mijn programma wordt ruimte gemaakt voor rouw en verlies, door het verlies op een betekenisvolle manier te integreren in het levensverhaal van nu.