Cognitieve Gedragstherapie is een effectieve vorm van psychotherapie.

Er wordt gekeken hoe " foute denkgewoonten " zijn ontstaan, en hoe die door middel van training tot nieuwer en positiever gedrag leiden.

Cognitieve Gedragstherapie beïnvloed de manier van denken en interpreteren, als diens manier van doen en laten.