Ruimte voor Verlies en Rouw

De dood van een dierbare, de scheiding van partners, de achteruitgang van fysieke gezondheid of mentale veerkracht, het verlies van een baan...

Vaak zijn we onderhevig aan de drukte van de dag. Een drukte waarbij weinig of geen tijd en ruimte is voor pijn, verdriet en rouw.

Maar wie geconfronteerd wordt met een groot verlies, verlangt ernaar om ruimte te krijgen voor wie of wat verloren is en voor de bijbehorende rouw. Behandeling is er vaak op gericht op helpen loslaten en afscheid nemen, waardoor er weinig ruimte is voor het verlies en rouwen zelf. 

Nieuwe inzichten laten een andere benadering zien. In mijn praktijk wordt er ruimte gemaakt voor rouw en verlies, door het verlies op een betekenisvolle manier te integreren in de identiteit of het levensverhaal.