Cognitieve Gedragstherapie is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van psychotherapie.

Samen met mij als therapeut wordt gekeken hoe " foute denkgewoonten " zijn ontstaan, en hoe die door middel van trainingen tot nieuwer en positiever gedrag leiden.

Cognitieve Gedragstherapie beïnvloed de manier van denken en interpreteren, als diens manier van doen en laten.